YARIŞMA HAKKINDA

SEED / TOHUM

Oluşum sürecinin başlangıcı olarak tohumu konumlandırdığımızda, kendimizi Teşekkül (biçim kazanma oluşma), Tekevvün (var olma, doğuş, oluşma) kavramlarının derinlerinde buluruz.

Algılarımızın sınırlarını zorladıkça varoluştan yok olmaya doğru bir yola gireriz ve yolun sonunda boşluklarımızı doldurabilme kabiliyetine erişiriz.

Tohum; Sınırlı kaynaklarla dolu bir dünyada, insanın sınırsız isteklerine ve gereksinimlerine cevaptır.

Var olmanın temeli olan TOHUM, varoluşçuluk akımını içinde barındırır. Varoluşçuluk, bireyselliğin ön plana çıktığı ve insan varlığını tüm yönleriyle incelendiği felsefi bir sistemdir.

Bu akımda, özgürlük ve sorumluluk kavramları ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle bu tema ile önce kendi varlığına sonra diğer insanlara sorumlu hissetmelisin!

İşte tamda bu sebepten sürdürülebilir moda kavramının önemi SEED konsepti ile öne çıkarıyor, modanın tüketimini ve artık tüketilmişi tekrar var etme çabasını bu bağlamda tekrar fark ediyoruz.

 SEED / TOHUM

EİB, ülkemizin genç tasarımcılarına kendini gösterme fırsatı vererek, farkındalık platformu yaratmak ve sektöre sunduğu yeni değerlerle Türk Moda Endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla bu yıl 17.’sini düzenleyeceği Moda Tasarım Yarışmasında, katılımcıların SEED konseptiyle, “SEZONDAN BAĞIMSIZ” olarak oluşturacakları Kadın ve Erkek Hazır Giyim koleksiyonlarını görmeyi heyecanla bekliyor.

KOŞULLAR

 • T.C. Vatandaşı olan,
 • Üniversitelerin endüstriyel tasarım/moda tasarımı ile ilgili lisans bölümlerinde okumak veya mezun olmak,
 • 01.01.2005 ve öncesinde, 01.01.1988 ve sonrasında doğmuş olmak.
 • Türk moda endüstrisinde tanınan bir isim veya marka olmayıp, moda ürünlerine yönelik kendi adına kayıtlı ticari bir iş yerine sahip olmayan,
 • Daha önce İhracatçı Birliklerince düzenlenen herhangi bir bay/bayan dış giyim ile ilgili moda tasarım yarışmasında ilk üç dereceye girmemiş olan ve yukarıdaki şartları taşıyan yarışmacılar bu yarışmaya katılabilir.
 • Ege İhracatçı Birlikleri’nin herhangi bir çalışanının, birinci dereceden yakın akrabaları EİB XVII. Moda Tasarım Yarışması’na katılamaz, katılmış ve herhangi bir seçimden geçmiş olsalar dahi ödül alamazlar veya almışlarsa tüm haklarını kaybeder ve ödüllerini iade ederler.
 • Final gecesi Jürisi’nin birinci dereceden yakın akrabaları, çalıştıkları ve/veya sahibi oldukları kurumlarda çalışanlar EİB XVII. Moda Tasarım Yarışması’na katılamaz, katılmış ve herhangi bir seçimden geçmiş olsalar dahi ödül alamazlar, almışlarsa tüm haklarını kaybeder ve ödülleri iade ederler.

Başvuru Proje dosyanızı 147954939 nolu EİB Yurtiçi kargo numaramızı belirterek bize kargolarınızı ücretsiz olarak gönderebilirsiniz.

AŞAMALAR

Başvuru Başlangıç
Tarihi:

Son Başvuru
Tarihi:

Ön Seçim:
(İlk 20'nin belirlenmesi)

Mülakat Aşaması:
(İlk 10'nun belirlenmesi)

Dikim Süreci:

Defile Tarihi:

Ekim 2022

30 Ocak
2023

Ocak
2023

Ocak
2023

Mart - Mayıs 2023Mayıs 2023

BAŞVURU NASIL YAPILIR

https://eib.modatasarimyarismasi.org/Basvuru/ adresine git.

Başvuru Formu’nu doldur.

Başvurunu Kontrol Et ve Gönder!

Başvuru için yarışma sunum dosyalarının en geç 30 Aralık 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar (17.00) Ege İhracatçı Birlikleri' ne teslim etmeyi unutma!

Başvurunu dosyanı 147954939 nolu Yurt içi Kargo numarası ile bize ÜCRETSİZ gönderebilirsin

Başvuru şartlarını sağlamayan, eksik doldurulan / hazırlanan yarışma sunum dosyaları ile son teslim tarihinden sonra Ege İhracatçı Birlikleri'ne (Atatürk Caddesi No:382 Alsancak İZMİR PK:35220) ulaştırılan sunum dosyaları değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden Ege İhracatçı Birlikleri sorumlu olmayacaktır.

 • Başvuru formu ve taahhütname eksiksiz doldurulacak,
 • Sistem tarafından onaylanarak numara alınacak, (Örnek: eib1, eib2 vb.)
 • Başvuru formunun, taahhütnamenin ve özgeçmişin (CV) ve KVKK formunun çıktıları alınarak imzalanacak,

UYARI! İnternet sitesinden yapılan başvuru esnasında verilen başvuru numarasının (eib1, eib2, vs.) tüm evraklar ve tüm çizimlerin sağ üst köşesine açıkça yazılması gerekmektedir.

Koleksiyon Sunumunda ve Paftalarında Dikkat Etmen Gerekenler!

 • Yarışmacılar 4 adet hazır giyim kıyafetten oluşan koleksiyonlarını, SEED ana teması çerçevesinde
 • Kadın ve/veya erkek kategorisinde (tasarımcılar koleksiyonlarını sadece erkek, sadece kadın veya karma (kadın-erkek) olarak hazırlama serbestliğine sahiplerdir.)
 • Season Free olarak hazırlayacaklardır.
 • Tüm çizimler ve tasarım dosyası düz standart A3 ebadındaki (29,5 X 42cm) zarf içerisinde teslim edilecektir.

UYARI! Belirtilen standartların dışında bir şekilde gelecek başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Sunum dosyalarının jüriye birkaç kere sunulma ihtimaline karşı kolay açılabilir ve kapanabilir olması gerekmektedir. Aksi takdirde kaybolacak evrak/tasarımların sorumluluğu başvuru sahibine ait olacaktır.

Belirlenecek ana teması doğrultusunda yarışmacının belirleyeceği alt temada hazırlanacak olan sunum dosyasında bulunması gerekenler:

 • 4 adet A3 (29,5 X 42cm) ölçülerinde artistik ve teknik çizim
 • Kullanılacak kumaş örnekleri
 • Tamamlayıcı aksesuarlar
 • Kavramsal Yaklaşım; sunum dosyasında, yarışmacının, tasarımında anlatmaya çalıştığı duygu/düşünceyi ifade eden bir açıklayıcı yazı olabilecektir. Bu açıklama zorunlu olmayıp üzerinde tasarımcının kimliğini ifade eden herhangi bir işaret olmamalıdır. Bu yazı maksimum 200 kelime olmalıdır.
 • Artistik tasarımlar, verilen ebatlarda herhangi bir boyama tekniği ya da karışık tekniklerle elle veya bilgisayar destekli hazırlanabilir.

NOT: Başvuru sahiplerinin isimleri tasarımların üzerinde yazmamalıdır. Projenin herhangi bir yerinde başvuranın kimliğini belirten herhangi bir işaret (fotoğraf dahil) bulunmaması gerekmektedir.

Yarışma Sunum Dosyası İçerisinde Bulunması Gerekenler:

 • Yarışma şartnamesi, taahhütname, KVKK metni,
 • Özgeçmiş,
 • Diploma ve Nüfus Kağıdı Fotokopisi, ayrı zarf içinde ve zarf üzerine başvuru numarası yazılarak sunum dosyası içerisinde teslim edilecektir.
 • Tasarımların sunumunu içeren zarfını da belirtilen özelliklerde hazırlayıp ayrı şekilde dosyalayıp hepsi bir arada olacak şekilde bize göndereceksin.

UNUTMA!  Koleksiyon sunumunun bütününde kimliği belirtici isim/imza/mahlas vs. olmamalı.

UNUTMA! İnternet sitesinden yapılan başvuru esnasında verilen başvuru numarasının (eib1, eib2, vs.) tüm evraklar ve tüm çizimlerin sağ üst köşesine açıkça yazılması gerekmektedir.